Ochrana osobných údajov

Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie EÚ (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov. Kto sme a ako prichádzame do styku s Vašimi osobnými údajmi PEZZO, s.r.o. so sídlom …